Symppis International Oy:n maahantuomat käsihygieniatuotteet ja pesuaineet ovat kirjaimellisesti vallankumouksellisia. Niiden peruslähtökohtana on ajatus, että bakteereita ei tule tuhota, vaan niiden kanssa on opittava elämään !

Tuotteiden teho perustuu pelkistetysti siihen, että tuotteiden sisältämät hyvälaatuiset probiootit ottavat haltuunsa elintilaa ja minimoivat näin haitallisten patogeenien esiintymisen käsitellyillä pinnoilla. Näin ollen pinnoilla on vastustuskykyä haitallisia bakteereita vastaan myös pitkäkestoisesti - HandyBac® käsihygieniatuotteilla max. 12 h / käsittelykerta ja Chrisal pesuaineilla useita päiviä.

SYYT MIKSI HandyBac® JA Chrisal TUOTTEITA KÄYTETÄÄN:

- PITKÄKESTOINEN SUOJA haitallisia bakteereja vastaan
- TEHOKAS puhdistusteho
- EDULLINEN käytössä
- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
- TURVALLINEN
- EI LISÄÄ bakteeriresistenssiä

Tuotteet eroavat muista markkinoilla olevista tuotteista myös siten, että niiden teknologian tehokkuus ja turvallisuus on tutkittu useissa maissa suoritetuilla sairaalatutkimuksilla. Sairaalatutkimuksissa on kiistattomasti osoitettu, että käyttämällä Chrisal:in probioottisia puhdistusaineita patogeenisia bakteereita on selvästi vähemmän ja patogeenisten bakteerien määrä myös säilyy alhaisella tasolla, toisin kuin perinteisiä puhdistusaineita käytettäessä. Sairaalatutkimuksista on saatavissa lisätietoa tältä sivustolta ja Symppis International Oy:ltä.

"Symppis International Oy:n edustamat probioottisia bakteereita sisältävät tuotteet ja koko tuotekokonaisuus on varteenotettava ja mielenkiintoinen... Potentiaalia voisi normaalin koti- ja liiketalouskäytön sekä terveydenhuollon lisäksi olla myös laitoshuollon (mm. vanhustenhoito) puolella, jossa tällaisilla aineilla voisi olla mitä parhaimmat edellytykset mikrobiologisesti ystävällisen ympäristön luomisessa." 
Lainaus: Kirjallisuusarviointi  07.04.2017, FT sairaalamikrobiologi Päivi Kankkunen.